top of page
Search

Céleste onder de loep bij COS-Gent - zó spannend!

Ein-de-lijk! Vandaag ging het langverwachte, eerste COS-Gent bezoek door!

Prematuur geboren kinderen hebben een verhoogde kans dat hun ontwikkeling niet even vlot verloopt als deze van kinderen die geboren zijn na een voldragen zwangerschap. Vroegtijdige opsporing van eventuele ontwikkelingsproblemen is erg belangrijk zodat de ontwikkeling van deze kinderen optimaal kan ondersteund worden.


In het COS-Gent worden gespecialiseerde onderzoeken verricht door een multidisciplinair team. Het team bestaat uit een arts (kinderneuroloog of neonatoloog), een psycholoog of orthopedagoog, een kinesitherapeut, een logopedist en een maatschappelijk werker. De ontwikkeling van het kind wordt in kaart gebracht, met name de groei, de spel- en denkontwikkeling, de ontwikkeling van het bewegingspatroon, de taal en het gedrag.


De kinderen worden op vaste onderzoeksmomenten uitgenodigd voor een multidisciplinair onderzoek. Deze onderzoeken gaan door op de gecorrigeerde leeftijd. Dit is de leeftijd die het kind zou hebben op het moment van het onderzoek, wanneer het kind na een voldragen zwangerschap van 40 weken zou geboren zijn. De onderzoeken kunnen gebeuren op volgende leeftijden:

  • Gecorrigeerde leeftijd van 3 tem 5 maanden

  • Gecorrigeerde leeftijd van 9 tem 13 maanden

  • Gecorrigeerde leeftijd van 22 tem 25 maanden

  • Tussen de leeftijd van 4,5 en 5,5 jaar

Ondanks het feit dat Céleste het naar ons aanvoelen momenteel heel goed doet, blijf ik me afvragen of Céleste iets zal overhouden aan haar te vroege komst. Vandaar dat we enorm uitkeken naar het eerste COS-Gent bezoek.


Céleste werd vandaag onderzocht door de kinderneuroloog en kinesiste. Ze weegt ondertussen 6,430 kg en is 63 cm lang, blijkbaar best een grote baby voor haar leeftijd. Op de curve zit ze (gecorrigeerd) ver boven het gemiddelde qua lengte. Zou ze lange lopersbeentjes krijgen?


De kinderneurologe vertelde dat ze Céleste's ontwikkeling op haar leeftijd het best kunnen onderzoeken aan de hand van haar reflexen. Ze vertoont in haar heupen en benen geen tekenen van prematuriteit meer, enkel haar voetjes zijn nog wat overstrekt.


De kinesiste onderzocht of Céleste de belangrijkste mijlpalen volgens haar herberekende leeftijd al nam. Deze mijlpalen zijn onder andere; haar hoofdje opduwen in buiklig, zichzelf optrekken met hulp en zich richten/grijpen naar speeltjes. Ze werd nogal aan het werk gezet, maar werkte prima mee met alle oefeningen.


En wat blijkt... ze scoort zelfs al beter dan haar herberekende leeftijd van 4 maanden. De neurologe merkte op dat ze een nieuwsgierig en leergierig meisje is en daardoor al zoveel flinke stappen in de goede richting heeft gezet.


Kortom, een goed rapport voor Céleste en twee ouders die blinken van trots!

2 comments

2 Comments


Sara Lampens
Sara Lampens
Jun 16, 2020

Super goed nieuws! ❤️

Like

Christine Du Pont
Christine Du Pont
Jun 16, 2020

Zàlig om dit goede nieuws te mogen lezen! Zo trots op ons kleine meisje, ze doet het zo goed! ❤️

Like
bottom of page